Family book of Anna Katharina Moritz (Mauritz)

Spouses